GY.I.K.

Kik vagytok?

2019-ben alapítottuk meg a pártot 12 párttaggal. Mozgalmunk ideológiai alapvetése a libertarizmus, mely szerint a polgárok közti szerződések és véleményük semmilyen módon nem kényszeríthető, vagy korlátozható.

Kik a kulcsfigurák?

Ecsenyi Áron Csordás Balázs Gyenge Dániel Szombati Péter Marcsó Kristóf
Marcsó Kristóf

Mi a célotok?

A libertarizmus célja, hogy minimalizálja az állami elvonás, a kormányzati monopóliumok, árszabályozások és koncessziók szerepét, amelyek kényszerítő ereje egy szűk elitet támogat a többség rovására.

Miért “Le az adók 75%-ával Párt” a nevetek?

Az egyik legfontosabb célkitűzésünk az, hogy legalább olyan alacsony mértékűre csökkentsük az adók mértékét, ahogyan Hong Kong is tette. A jelenlegi, összesített 51%-os adóterhet 75%-kal akarjuk mérsékelni, így az összes adó együttesen a bevételednek csupán 12,75%-a lenne. Ezzel lehetőséget teremtünk arra, hogy mindenki piaci alapon, saját igényei szerint vegyen igénybe szociális és kulturális szolgáltatásokat, és ne állami kényszer hatására.

Hogyan csökkentenétek a költségvetést? 

A vallásokat, sportklubokat, közmédiát, nyugdíj-, és egészségbiztosítást, valamint a multiknak és a termelőknek juttatott pénzbeli és infrastrukturális szubvenciókat senkinek sem kell majd kötelezően finanszíroznia, ahogy eddig volt. Ez akár havi +130 000 Forintot is jelenthet átlagosan egy munkavállaló jövedelmében. Emellett ugyancsak visszavágnánk az állami bürokráciát; számos hivatalos adatot egységesítenénk és elosztott adatbázisba vezetnénk át.

Mi a legfőbb érvetek a jobboldali / piacos fordulat mellett?

Egy szabadabb piacon, ahol az emberek több magántulajdonnal rendelkeznek, könnyebben nyithatnak vállalkozást, gyorsabban nőnek a reálbérek, több forrás jut innovációra és kutatásokra és környezettudatosabban élnek. Ezeket számos történelmi eset és róluk szóló analízis bizonyítja, mint például Dél-Kelet Ázsiába Hong-Kong és Szingapúr esete, vagy Dél-Amerikában Chile. Mindez egyaránt ösztönözné a fiatalokat és befektetőket, hogy Magyarországot jobb helynek ítéljék, mint nyugati versenytársait. Továbbá nagyobb szerep jutna a családoknak, hogy a szülő döntse el milyen típusú oktatást szán gyerekének az állami felülről elrendelt, központi oktatási terv helyett.

Mik a politikai esélyeitek?

Az üzenetünk kétségtelenül nagy előnyt biztosít számunkra, hiszen gazdaságpolitikánk által többet kereshetnek az alkalmazottak és a vállalkozók is, ami elég fontos tényező a dolgozó polgároknak egy demokratikus választás során. Reprezentatív mintán 59,4% támogatólag reagált arra, hogy inkább ránk szavaznának az adóztatáspárti (Fidesz, DK, Momentum, MSZP, stb) pártokkal szemben, amennyiben az összes, nyugdíjra- és egészségbiztosításra, vallásra, sportra, közmédiára költött munkát terhelő adót a munkavállalóknál hagynánk.

Hogyan fogjátok eljuttatni az üzeneteteket a többség számára?

Elsősorban Facebookon keresztül, ahol Te is aktív lehetsz és kifejtheted a véleményedet.

Mit gondoltok a migrációról?

A migráció forrásai elsősorban a legantikapitalistább országok, ahol vagy hiányzik a magántulajdon védelmének joguralma – mint például Nigéria vagy Szíria – vagy túl szocialista az állam és ezzel megfojtja a piacot – mint például Venezuela. Mivel a segélyrendszerrel csak importálnánk tőlük azt az antikapitalista gyakorlatot, ami az országukat is tönkretette, ezért a helyben való, önkéntes alapú segítségnyújtást támogatjuk. Olyan technológiai újítások elterjesztésére (pl blockchain) lenne szükség, amely révén a sanyarú sorsú emberek függetleníteni tudnánk magukat az őket kizsákmányoló államszervezetektől, és biztonságosabb védelmet adhatnának a magántulajdonuknak.

Mit gondoltok a környezetvédelemről?

Nem a szabad piac, hanem leginkább az állami szubvenciók és a feleslegesen köztulajdonban lévő területek azok, amelyek ártanak a környezetnek, ezért a free market environmentalizmust támogatjuk. Ez az ideológia a természeti erőforrások magántulajdonba vételét támogatja azzal a céllal, hogy annak fenntarthatóságába való érdekeltség nőjön.